ТОВ "Максимум комфорта" у рейтингу надійних та інвестиційно привабливих підприємств

За результатами експертного аналізу, проведеного Всеукраїнським галузево-аналітичним центром, підприємство "Максимум комфорта" займає 27 місце в Реєстрі надійних та інвестиційно привабливих підприємств України.

В умовах ринкового середовища надійність підприємства набуває суттєвого значення. Від надійності підприємства залежить його спроможність оновлювати технології, формувати резерви товарноматеріальних цінностей. Тобто ТОВ "Максимум комфорта" здатне забезпечити конкурентоспроможність та можливість розвитку в короткостроковій та довгостроковій перспективах.

Надійне підприємство має переваги перед іншими в залученні інвестицій, у виборі постачальників, у підборі кваліфікованих кадрів. Також надійні та інвестиційні підприємства не вступають в конфлікт з державою з приводу перерахування податків та неподаткових платежів, з суспільством - по виплаті заробітної плати, дивідендів.

Репутація нашого підприємства як надійного та інвестиційно привабливого служить збільшенню довіри серед зарубіжних і українських компаній при укладанні нових контрактів. Політика ТОВ "Максимум кофорта" спрямована на прагнення розвитку та змін відносно зміни кон'юктури ринку. У відносинах з партнерами наша Компанія завжди ставила на перше місце поняття надійності, стабільності і взаємної довіри, а результати експертного аналізу найкраще свідчення цьому.